Virallinen traileri: "Chernobyl" (2019)

Katso Chernobyl:n traileri tästä!

Virallinen traileri varten Chernobyl.